06-57330025     Carinavansenten@GMAIL.COM

Programma


Voor het starten van een begeleiding/traject programma gaat altijd een GRATIS kennismakingsgesprek aan vooraf, dit kan plaats vinden in mijn praktijk op locatie of op huisbezoek, zo kunnen we samen overleggen hoe ik het beste kan helpen. Ik bied coach begeleiding/trajecten aan van ca 1 uur. In de praktijk blijkt, na voldoende begeleiding/trajecten de meeste klachten hanteerbaar zijn. Ik werk op maat, de kosten worden daar op aangepast en gaan in overleg.Algemene voorwaarden


1. Algemeen:   Kind/ Jeugdcoaching De Wensdroom is opgericht door Carina van Senten-Blomvliet. De praktijk staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder het nummer 68189990

2. Locatie: De afspraken vinden plaats op de Kievitslaan 67 3645 KK Vinkeveen of in samen spraak elders. Er is geen aparte wachtruimte voor de ouders/verzorgers. Voor de coachsessies kunnen de ouders/verzorgers hun kind brengen en later weer ophalen op dit adres. De ouders/verzorgers dienen in dit geval telefonisch bereikbaar te zijn. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig brengen en halen van het kind. Het is ook mogelijk om te coachen op locatie. Daarvoor zal ik buiten De Ronde Venen €0.25/per km in rekening brengen.

3.Tarieven en betalingsvoorwaarden: Het kennismakingsgesprek in de praktijk of ( telefonisch) is gratis en vrijblijvend. De tarieven voor het intakegesprek, eindgesprek, een coachsessie ( 1 uur) staan in het stuk programma/ nazorg vermeld. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd op de website. Voor een los consult van uw kind krijgt u na de sessie een factuur, die binnen 2 weken moet worden voldaan, mocht u het bedrag niet in een keer kunnen voldoen is gespreid betalen mogelijk, dit in overleg . De factuur wordt verstuurd via de email of post. Betaling onder vermelding van factuurnummer en naam van het kind. Storting kan plaats vinden op nummer NL43 INGB 0650484932  aan C van Senten-Blomvliet De Wensdroom. De kosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. U kunt wel onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding of bijzondere ziektekosten de sessie als aftrekpost opvoeren bij de inkomstenbelasting . Mocht uw kind een persoonsgebonden budget (PGB) hebben, dan is het mogelijk om coaching in te schakelen en zelf uw zorg, hulp en begeleiding in te kopen.

4. Aansprakelijkheid: Kind/ jeugd coachpraktijk De wensdroom pretendeert op geen enkele manier een arts te kunnen vervangen.Voor lichamelijke en psychische klachten raad kind/ jeugd coachpraktijk De wensdroom u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Kind/ jeugd coachpraktijk De wensdroom sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit ter zake letsel en/of psychische schade. Kind/ jeugd coachpraktijk De wensdroom heeft naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

De ouders (of gezaghebbenden) hebben de verantwoordelijkheid elkaar te informeren en zo nodig toestemming te vragen voor het coachingtraject van het kind. Dit betekent dat als één van de ouders (of gezaghebbenden) meekomt naar het intakegesprek, hij of zij er zorg voor draagt dat de andere ouder (of gezaghebbenden) op de hoogte wordt gesteld en akkoord gaat met de geboden begeleiding. Ouder (of gezaghebbenden) dienen door middel van een handtekening toestemming te verlenen voor een coachingstraject.

5. Vertrouwelijkheid: Kind/ jeugd coachingpraktijk De wensdroom gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie van de ouder (of gezaghebbenden). Dit geld ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met uw kind. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat naar u als  ouder (of gezaghebbenden) wel of niet wordt gecommuniceerd. U kunt te allen tijden informatie krijgen over de inhoud, opbouw en oefeningen in de sessie.

Kind/ jeugd coachingpraktijk De wensdroom zal een kort verslag per consult maken en deze in eigen archief bewaren voor tenminsten 5 jaar. Voor overleg met derden moet toestemming worden verleend door de ouder (of gezaghebbenden).

Meer informatie

Programma/Nazorg

Geen tijd/ geld mag nooit een probleem zijn om het geluk van een kind uit te stellen. Samen komen we er uit.

Gedicht voor Ouders/Verzorgers

Ik mis je zo heel erg, hoe moet het nu met mij, ik voel me zo alleen, ik ben vast nooit meer blij

Gedicht voor Ouders/Verzorgers

Zal ik je even helpen, met het maken van je som, met het strikken van je veters, met opblazen van je ballon?